فرانسوی

1 - 9 / 15

مرتب سازی

Mobile A2

Mobile A2

توسط Sara Samavati
تعداد کارت ها 1,007
0فروش
19
Mobile A1

Mobile A1

توسط Sara Samavati
تعداد کارت ها 1,576
0فروش
39
Edito B1

Edito B1

توسط Sara Samavati
تعداد کارت ها 2,165
0فروش
43
Edito A2

Edito A2

توسط Sara Samavati
تعداد کارت ها 1,437
0فروش
39
Edito A1

Edito A1

توسط Sara Samavati
تعداد کارت ها 1,018
0فروش
29
Saison 4

Saison 4

توسط Negar MohamadHasani
تعداد کارت ها 1,548
0فروش
39
Saison 3

Saison 3

توسط Negar MohamadHasani
تعداد کارت ها 1,297
0فروش
29
Saison 2

Saison 2

توسط Negar MohamadHasani
تعداد کارت ها 618
0فروش
17
saison 1

saison 1

توسط Negar MohamadHasani
تعداد کارت ها 1,011
0فروش
29
Mobile A2
توسط Sara Samavati فرانسوی
  • 0فروش
کتاب Mobile , methode de francais کتابی از انتشارات didier است که برای شروع یادگیری زبان فرانسه در برخی از موسسات زبان در ایران تدریس میشه.
19
Mobile A1
توسط Sara Samavati فرانسوی
  • 0فروش
کتاب Mobile , methode de francais کتابی از انتشارات didier است که برای شروع یادگیری زبان فرانسه در برخی از موسسات زبان در ایران تدریس میشه.
39
Edito B1
توسط Sara Samavati فرانسوی
  • 0فروش
مجموعه کتاب‌های Edito به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین منابع آموزشی زبان فرانسه توسط انتشارات Didier در سطوح مختلف تألیف و منتشر شده است. محتوای آموزشی این کتاب‌ها بر اساس اتفاقات واقعی است که ممکن است یک فرانسوی زبان با آنها مواجه شود.
43
Edito A2
توسط Sara Samavati فرانسوی
  • 0فروش
مجموعه کتاب‌های Edito به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین منابع آموزشی زبان فرانسه توسط انتشارات Didier در سطوح مختلف تألیف و منتشر شده است. محتوای آموزشی این کتاب‌ها بر اساس اتفاقات واقعی است که ممکن است یک فرانسوی زبان با آنها مواجه شود.
39
Edito A1
توسط Sara Samavati فرانسوی
  • 0فروش
مجموعه کتاب‌های Edito به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین منابع آموزشی زبان فرانسه توسط انتشارات Didier در سطوح مختلف تألیف و منتشر شده است. محتوای آموزشی این کتاب‌ها بر اساس اتفاقات واقعی است که ممکن است یک فرانسوی زبان با آنها مواجه شود.
29
Saison 4
توسط Negar MohamadHasani فرانسوی
  • 0فروش

مجموعه کتاب های سزون یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که در بسیاری از موسسات زبان در ایران تدریس میشود. این کتاب در 4 سطح طراحی شده است و هر کتاب شما را به یکی از سطح های استاندارد زبان های اروپایی میرساند. کتاب سزون 4، چهارمین سطح این کتاب ها میباشد. 

39
Saison 3
توسط Negar MohamadHasani فرانسوی
  • 0فروش

مجموعه کتاب های سزون یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که در بسیاری از موسسات زبان در ایران تدریس میشود. این کتاب در 4 سطح طراحی شده است و هر کتاب شما را به یکی از سطح های استاندارد زبان های اروپایی میرساند. کتاب سزون 3، سومین سطح این کتاب ها میباشد. 

29
Saison 2
توسط Negar MohamadHasani فرانسوی
  • 0فروش

مجموعه کتاب های سزون یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که در بسیاری از موسسات زبان در ایران تدریس میشود. این کتاب در 4 سطح طراحی شده است و هر کتاب شما را به یکی از سطح های استاندارد زبان های اروپایی میرساند. کتاب سزون 2، دومین سطح این کتاب ها میباشد. 

17
saison 1
توسط Negar MohamadHasani فرانسوی
  • 0فروش
مجموعه کتاب های سزون یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که در بسیاری از موسسات زبان در ایران تدریس میشود. این کتاب در 4 سطح طراحی شده است و هر کتاب شما را به یکی از سطح های استاندارد زبان های اروپایی میرساند. کتاب سزون 1 اولین سطح این کتاب ها میباشد.
29