چرا از مایمیموری برای یادگیری استفاده میکنیم ؟

  • /
  • چرا از مایمیموری برای یادگیری استفاده میکنیم ؟

به شما اطمینان می دهیم فراموشی هیچ اثری در مطالعات شما نخواهد داشت. نرم افزار حاظه من به شما کمک می کند تا اطلاعات جدید را از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلندمدت انتقال دهید.

شما می توانید دروس خود را با دوستان و سایر اعضا به اشتراک بگذارید. درصورت استقبال، میتوانید با بارگذاری محتوای فلش کارت در فروشگاه حافظه من، درآمد کسب کنید.

با دانلود اپلیکیشن حافظه من، از تک تک لحظات خود جهت یادگیری استفاده کنید